2GR Detachering is partner van MVO Nederland en hanteert in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen het ‘Triple-P’ principe. Het MVO programma van 2GR steunt op de pijlers:

 

Planet

Een betere wereld nu én in de toekomst, begint bij het nadenken over het gebruik van (natuurlijke) bronnen en

waar mogelijk het terugdringen hiervan. 2GR is continu bezig met het verkleinen van haar ecologische

voetafdruk. Hiertoe heeft zij al de volgende stappen genomen:

 • Huren van flexwerkplekken in een verzamelpand met gedeelde apparatuur, in plaats van een eigen kantoor;
 • Plaatsen van alle ICT in de cloud, waarvoor geen eigen serverpark inclusief koeling nodig is;
 • Werken aan een papierloze, digitale werkwijze: "geen bomen, maar bites!". Het papier dat wel wordt gebruikt, wordt gescheiden van het reguliere afval;
 • Aansturen op gebruik van openbaar vervoer of nog liever: de fiets en het inzet van de auto beperken;
 • Voorkomen van onnodige ritten, zoals voor wekelijkse, interne overleggen van het kantoorpersoneel. Deze overleggen worden online en per telefoon gevoerd;
 •  Uit faseren van vervuilende auto's en aanschaf van zuinige, groene Fiat 500 modellen. Het aantal auto's van de zaak is teruggebracht van 18 naar 5 stuks;
 • Aanbieden van een fietsenplan aan medewerkers ter stimulering van het gebruik van de fiets.

Daarnaast ondersteunt 2GR al vele jaren meerdere goede doelen:

 • KNGF Geleidehonden: 'Adopteer een pup';
 • Stichting Kolewa: organisatie met diverse projecten op Bali, Rote, Sumba en Flores.

People

2GR is een mensenbedrijf! De afkorting 2GR staat voor: together - oftewel samen! Niet alleen is 2GR al 25 jaar actief in de 'people business', het is de aandacht voor de mens, die de werkwijze van 2GR doet onderscheiden van die van vergelijkbare organisaties! Dit gebeurt onder andere door middel van de volgende acties:

 • Opbouwen van duurzame relaties met klanten en medewerkers. 2GR richt zich juist daarom op de menselijke kant van het zakendoen.
 • Bouwen aan een stabiel managementteam en personele wisselingen beperken. Zo leer je klanten en medewerkers écht goed kennen en bouw je aan een wederzijdse vertrouwensband;
 • Aanbieden van goede, marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden aan werknemers. 2GR volgt hierbij de inlenersbeloning en de ABU CAO. 2GR maakt heldere, duidelijke afspraken en licht alles uitvoerig toe. 2GR gelooft dat een tevreden medewerker beter presteert, waar iedereen profijt van heeft.;
 • Voeren van actief fieldmanagement van de medewerkers die zijn gedetacheerd bij de opdrachtgevers. Hierbij staat het welzijn van de medewerker centraal. De bezoekfrequentie is minimaal maandelijks;
 • Ondersteunen in duurzame, persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers op gebied van productkennis (training, opleiding en certificaten), als ook vaardigheden zoals communicatie en coaching;Voeren van een actief ziekteverzuim management door een bedrijfsarts, met ondersteuning van een Psychologe en Bewegingsdeskundige. 2GR vindt de gezondheid van haar medewerkers belangrijk;
 • Bieden van uitgebreide ondersteuning in geval van financiële probleemsituaties. De ondersteuning bestaat niet uit financiële hulp, maar uit persoonlijke coaching en begeleiding en bijvoorbeeld bieden van ondersteuning in het maken van bezwaarschriften bij loonbeslagen;
 • Invoeren van het nieuwe werken (HNW) voor het kantoorpersoneel. Het sturen op resultaat biedt ruimte voor een betere afstemming van privé en werk, plaats- en tijdsonafhankelijk werken, vrije toegang tot gegevens en flexibele arbeidsrelaties;
 • Volgen van de Participatiewet en voldoen aan de eisen met betrekking tot Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten. Niet omdat het moet, maar omdat 2GR dit niet meer dan normaal vindt;
 • 2GR is een erkend ECABO-leerbedrijf.

Profit

2GR is een profit organisatie. Winst maken is belangrijk om als bedrijf en dus als werkgever te kunnen bestaan. Alleen sturen op geld verdienen is korte-termijn-denken. Bij het duurzaam zakendoen, is een gezonde manier van geld verdienen meer passend. 2GR doet dat ondermeer door middel van:

 • Hanteren Lean Management: 2GR richt zich op hetgeen belangrijk is voor de klant en de medewerkers
 • Optreden als ketenpartner: 2GR ziet zich niet als leverancier, maar als partner. Zowel naar de business, inkoopafdeling en medewerker. Als regisseur stemt 2GR constant alle belangen en behoeftes op elkaar af.
 • Doorgronden en beheersen van kostenstructuur: lage kosten zijn ten gunste van klanten en medewerkers. Klanten ontvangen scherpe tarieven met bescheiden, gezonde marge. In medewerkers wordt geïnvesteerd middels trainingen en opleidingen;
 • Bieden van transparantie naar medewerkers en klant in de werkwijze van 2GR;
 • Bieden van een nette beloning aan de medewerkers. Hierbij is 2GR verplicht de Inlenersbeloning te volgen. Een medewerker van 2GR ontvangt een, op meerdere punten gelijkwaardige beloning als dat een medewerker van de opdrachtgever voor hetzelfde werk ontvangt;
 • Berekenen van een goed tarief voor de klant, waarbij 2GR bijna altijd 'onder de markt zit';
 • Hanteren van een redelijke marge die nodig is voor een duurzaam bestaan als organisatie.